PFAS – wprowadzenie dla klienta

PFAS – wprowadzenie dla klienta

Aktualność z dnia 8 stycznia 2024

PFAS to grupa ponad 10 000 związków chemicznych obejmujących łańcuchy węglowe o różnej długości. Do bardziej znanych substancji PFAS należą PFOA, PFOS i PTFE. Stosowane są głównie do wytwarzania materiałów odpornych na wodę, tłuszcz i brud. Mają różnorodne zastosowania i z biegiem czasu mogą gromadzić się w tkankach ludzkich i środowisku. Można je znaleźć w nieprzywierających powłokach patelni, sprzętu kuchennego, opakowań żywności, piance gaśniczej, tekstyliach, kosmetykach oraz w niektórych smarach. Nazywa się je substancjami chemicznymi „trwałymi” lub „trwale trwałymi”, ponieważ można je wykryć w naszym środowisku i organizmie człowieka przez długi czas. Może to potencjalnie prowadzić do uszczerbku na zdrowiu.    

W naszych smarach specjalnych stosowane są tylko dwa rodzaje PFAS: perfluoropolieter (PFPE) jako olej fluorowany i politetrafluoroetylen (PTFE) jako zagęszczacz i dodatek. Te dwa rodzaje substancji zapewniają smarom doskonałe właściwości w wysokich i niskich temperaturach, a także doskonałe działanie w próżni. Od kilku lat prowadzone są badania nad substancjami alternatywnymi, tzw. PFAS-free.

Najnowsze zalecenie Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) z dnia 7 lutego 2023 r. rekomenduje wprowadzenie ograniczeń w zakresie produkcji, sprzedaży i stosowania wszystkich substancji PFAS. Wyjątki dla niektórych zastosowań zostaną rozważone, jeśli nie będzie alternatywy dla wyeliminowania PFAS lub ich zastosowanie stwarza niewielkie ryzyko dla środowiska i ludzi. Oczekuje się na ostateczną decyzję regulacyjną.