Pozostałe – przemysł pelletowy, papierniczy, paszowy i włókniarski

Zapraszamy do zapoznania się z katalogami produktowymi dla przemysłów: produkcji pelletu, papierniczego, paszowego i włókienniczego.

Berutemp 490 RS – smar plastyczny do smarowania długotrwałego z właściwościami EP; odpowiedni do pras pelletu.

Berutox M 21 KN zapewnia idealne smarowanie łożysk tocznych w liniach do ciągłego odlewania stali, samotoków w walcowni gorącej. Odpowiedni też do łożysk ślizgowych i tocznych maszyn papierniczych, młynów surowca w cementowniach, wentylatorów gorącego powietrza, granulatorów paszowych i pelletu opałowego.

Katalogi znajdują się poniżej. Więcej o producencie dowiesz się tu.