MOSH/MOAH wprowadzenie dla klienta

MOSH/MOAH wprowadzenie dla klienta

Aktualność z dnia 23 lutego 2024

Czym są MOSH/MOAH:

To dwa rodzaje węglowodorów olejów mineralnych, które mogą migrować z materiałów opakowaniowych do artykułów spożywczych podczas transportu i produkcji.

Czy są szkodliwe dla ludzkiego zdrowia?  

Wciąż toczą się dyskusje na ten temat, według aktualnego stanu wiedzy mogą one mieć negatywny wpływ na zdrowie. W styczniu 2017 r. opublikowano Zalecenie Komisji (UE) 2017/84 zobowiązujące państwa członkowskie UE do monitorowania obecności MOSH i MOAH w żywności i materiałach mających kontakt z żywnością.

Jakie są główne przyczyny zanieczyszczenia MOSH/MOAH:

Wyróżnić można kilka różnych przyczyn: 

– wycieki smarów przemysłowych, benzyny pochodzących z maszyn rolniczych podczas żniw;

– smary przemysłowe przeznaczonych do bezpośredniego lub przypadkowego kontaktu z żywnością; substancje pomocnicze w przetwarzaniu, takie jak smary i środki antyadhezyjne podczas pieczenia i/lub pakowania;

– kontakt żywności z opakowaniami, klejami lub tuszami, szczególnie w przypadku papieru i tektury pochodzącej z recyklingu.

Czy istnieją smary bez MOSH/MOAH?

Istnieją, ale nie wszystkie smary są możliwe do wyprodukowania bez MOSH/MOAH. Jeżeli nawet smary zawierają węglowodory olejów mineralnych ich zawartość nie przekracza dopuszczalnych norm. Smary spożywcze muszą spełniać rygorystyczne normy, a o ich dopuszczeniu do pracy w przemyśle spożywczym świadczy przyznanie certyfikatu NSF.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami: 501 068 406 lub info@lubricant.pl